Plenos

Pleno Ordinario 27 de Febreiro de 2012

ORDE DO DÍA ----------- 1.- Aprobación acta do pleno de 30 de Xaneiro de 2012 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía (do 23 de Xaneiro ata o 20 de Febreiro de 2012) 3.- Proposta do PP sobre o paseo peonil de Piñeira 4.- Proposta do PP sobre a utilización pola empresa FCC de auga potable para baldeo e limpeza 5.- Proposta do BNG sobre a privatización e suba de tarifas das Escolas Infantís pertencentes á Xunta de Galicia 6.- Proposta do BNG sobre o rexeitamento da reforma laboral 7.- Recoñecemento de compatibilidade 8.- Reversión ben cedido gratuitamente 9.- Regulamento Feira Medieval do Concello de Monforte de Lemos 10.- Rogos e preguntas

Pleno Ordinario 30 de Xaneiro de 2012

ORDE DO DÍA 1.- Aprobación do acta do Pleno de 26 de Decembro de 2011 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía 3.- Proposta do PSOE sobre resíduos caninos 4.- Proposta da Alcaldía sobre a creación dun centro de continuidade persoas discapacitadas e sen autonomía persoal 5.- Proposta da Alcaldía sobre o servizo galego de apoio á mobilidade persoal 6.- Proposta do PSOE sobre modificación puntual das normas subsidiarias da parcela de PRODEME 7.- Proposta do PSOE sobre dotación de luz eléctrica o local social das FONTES de REIGADA 8.- Proposta do PP sobre nome de rúa a D. MANUEL FRAGA IRIBARNE 9.- Proposta do PP sobre o servizo de abastecemento de auga potable na parroquia de FIOLLEDA 10.- Regulamento de protección de datos 11.- Reclamación da actualización do IPC no contrato de recollida e transporte de resíduos urbanos e limpeza viaria e outros servizos complementarios do Concello de Monforte de Lemos 12.- Rogos e preguntas

Pleno Ordinario 26 de Decembro de 2011

Orde do día: 1.- Aprobación acta Pleno de 28 de Novembro. 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía do número 955 de data 16/11/2011 á número 1059 de data 20/12/2011. 3.- Aprobación conta xeral exercicio 2010. 4.- Recurso de reposición reintegro de cantidades á concesionaria da xestión do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria (FCC). 5.- Proposta do PSOE sobre decreto da Xunta sobre acceso á asistencia sanitaria para persoas sen recursos económicos. 6.- Proposta do BNG sobre anulación tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas. 7.- proposta do BNG sobre os recortes plan concertado. 8.- Proposta do PSOE sobre plan concertado. 9.- Proposta do PSOE sobre o punto de inertes. 10.- Proposta do PP sobre violencia de xénero. 11.- Proposta do PP sobre contratos municipais. 12.- Nova denominación vía municipal "CAMIÑO DA CHORIMA". 13.- Rogos e preguntas.