Todos procesos selectivos

Pestanas principais

Título
Lista de Agarda para a cobertura, como persoal laboral temporal, das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos
Covocatoria para a Selección de catro Auxiliares de Policía Local como Persoal Laboral Temporal
Selección Urxente, como Persoal Laboral Temporal dun/ha Educador/a Social, a xornada completa, vinculado/a ó programa de Inclusión Social para persoas de etnia xitana
Selección Urxente, como persoal laboral temporal dun/ha Educador/a Social a tempo parcial programa autoeducarse para educar
Obradoiro dual de emprego Acondicionamento das instalacións da Escola Obradoiro-2ª fase
Proceso Selectivo dun orientador/a laboral
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia dun oficial Electricista Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia dun oficial para o Servizo de Medio Ambiente Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo
Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia de Dous Auxiliares Administrativos Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo
Ampliación Urxente da lista de Agarda para a cobertura das vacantes temporais que se poidan dar no posto de enfermeiro/a do I.M. de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos
Proceso para Selección Urxente dun Médico/Psiquiatra Director/a do Instituto Municipal de Drogodependencia
Contratación Temporal RISGA 03 de Maio de 2019
Urxente 4 Peóns Medio Ambiente 17 de Abril de 2019
Lista Reserva Traballador Social e Coordinador 29 Marzo de 2019
Traballador/a Social 29 de Marzo 2019