Tablon de Anuncios
EXPEDIENTES VIXENTES


BUSCAR NO HISTÓRICO


  Buscar Novas...

» Antigo Perfil do contratante


Expedientes Vixentes

» CONCESIÓN POSTO Nº 3 DA PRAZA DE ABASTOS

Fecha publicación: 07/03/2018   |   Nº de Expediente: EXP. 015-CON18

» MELLORA DE VÍAS MUNICIPAIS: DR FLEMING, PONTE DOS PICOS, MUIÑOS DE ANTERO, FILGUEIRA VALVERDE, PASEO CRTRA PIÑEIRA A CRTRA REBOREDO E REDUCTOR VELOCIDADE CRTRA PIÑEIRA-A VIDE

Fecha publicación: 09/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.060-OBRPN17

» RENOVACION DE PAVIMENTOS E SINALIZACION HORIZONTAL EN RÚAS CHAMOSO LAMAS, EMILIA PARDO BAZÁN, PADRE FEIJOO E POETA NORIEGA VARELA

Fecha publicación: 09/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.059-OBRPN17

» MELLORA DE VIAS MUNICIPAIS NO RURAL

Fecha publicación: 09/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP. 058-OBRPN17

» REASFALTADO VIAS URBANAS: ZAPARDIEL, ACEÑA NOVA, LATERAL CEMITERIO E XOAN MONTES

Fecha publicación: 09/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.057-OBRPN17

» PEIM 2017 MELLORA CAMIÑOS TIT MUNICIPAL

Fecha publicación: 08/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP. 051-OBRPN17

» PAVIMENTACION DA RUA COBAS

Fecha publicación: 07/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.040-OBRPN17

» ELIMINACION BARREIRAS ARQUITECTONICAS E RENOVACION PAVIMENTO RUA CONDE

Fecha publicación: 07/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.039-OBRPN17

» ELIMINACION BARREIRAS ARQUITECTONICAS E RENOVACION PAVIMENTO RUA DUQUESA

Fecha publicación: 07/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.037-OBRPN17

» ELIMINACIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E RENOVACIÓN PAVIMENTO RÚA ESTRELA

Fecha publicación: 07/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP. 038-OBRPN17

» SANEAMENTO NO ENTORNO DA RÚA SAN PEDRO

Fecha publicación: 07/02/2018   |   Nº de Expediente: EXP.003-OBRPA17

» SERVIZO DE EXPLOTACIÓN DA OFICINA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN

Fecha publicación: 15/09/2017   |   Nº de Expediente: 036-SERVPN17

» Pavimentación da Rúa Cobas

Fecha publicación: 14/09/2017   |   Nº de Expediente: EXP.040-OBRPN17

» CONTRATACION DO SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICA PRA A ATENCIÓN Á SOLICITUDE DE INFORMACION POLOS CIDADÁNS CON OCASIÓN DA INFORMACION PÚBLICA DO PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DO CONXUNTO HISTÓRICO ARTISTICO DE MONFORTE DE LEMOS -SERMen17

Fecha publicación: 13/09/2017   |   Nº de Expediente: 047

Documentación do Expediente

» ADXUDICACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PRA A EXECUCIÓN DA OBRA DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITÉCTÓNICAS E RENOVACIÓN DO PAVIMENTO DA RÚA DUQUESA DE ALBA NO CONCELLO DE MONFORTE

Fecha publicación: 13/09/2017   |   Nº de Expediente: 037.-OBRPN17

Documentación do Expediente

» ADXUDICACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E RENOVACIÓN DO PAVIMENTO DA RÚA CONDE NO CONCELLO DE MONFORTE

Fecha publicación: 13/09/2017   |   Nº de Expediente: 039-OBRPN17

Documentación do Expediente

» ADXUDICACIÓN DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUCIÓN DA OBRA DE ELIMINACION DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS E RENOVACIÓN DO PAVIMENTO DA RÚA ESTRELA NO CONCELLO DE MONFORTE

Fecha publicación: 13/09/2017   |   Nº de Expediente: 038-OBRPN17

Documentación do Expediente

» PAVIMENTACIÓN DAS RÚAS EDUARDO PONDAL E ALEXANDRE BÓVEDA

Fecha publicación: 11/09/2017   |   Nº de Expediente: EXP.043-OBRMen17

Documentación do Expediente

» TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

Fecha publicación: 11/09/2017   |   Nº de Expediente: EXP.020-SERVPN17

» ACONDICIONAMENTO DAS SENDAS PEONÍS DE ACCESO A S. VICENTE

Fecha publicación: 22/08/2017   |   Nº de Expediente: EXPTE041-MEN17

Documentación do Expediente

» ACONDICIONAMENTO DAS SENDAS PEONIS QUE ACCEDEN A SAN VICENTE E POSTA EN VALOR DA MURALLA DO BURGO MEDIEVAL DE MONFORTE

Fecha publicación: 11/08/2017   |   Nº de Expediente: Exp.041-OBRMen17

Documentación do Expediente

» CONTRATACIÓN DAS OBRAS INCLUÍDAS NO PROXECTO DE " SANEAMENTO NO ENTORNO DA RÚA SAN PEDRO"

» XI CAMPUS DE FUTBOL CIDADE DE MONFORTE-CELTA DE VIGO

Fecha publicación: 20/07/2017   |   Nº de Expediente: Exp.035SERVMen17

» SEGURO DE DANOS MATERIAIS

Fecha publicación: 06/07/2017   |   Nº de Expediente: EXP024-PRIVPN17

» RENOVACIÓN E MELLORA DA SINALIZACIÓN HORIZONTAL DAS VÍAS PÚBLICAS

Fecha publicación: 06/07/2017   |   Nº de Expediente: Exp.034-SERVMen17

» ADXUDICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE 10 APARELLOS BIOSAUDABLES PARA SAN XULIÁN DE TOR E SEOANE

Fecha publicación: 06/07/2017   |   Nº de Expediente: Exp.033-SUBMen17

» CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERÁN

Fecha publicación: 06/06/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 027-SERVMen17

» V FESTIVAL A RÚA E VOSA 2017

Fecha publicación: 06/06/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 026-SERVMen17

» PASEOS EN BARCA POLO RÍO CABE

Fecha publicación: 06/06/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 021-SERVMen17

» CONTRATACIÓN DAS ACTUACIONS ESTELARES E PRODUCIÓN DOS ARTISTAS/GRUPO MUSICAL "JUAN PERRO" E "CELTAS CORTOS" NAS FESTAS PATRONAIS DE MONFORTE DE LEMOS OS DÍAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2017

Fecha publicación: 31/05/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 019-SERVPN17

» SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DAS ACTUACIÓNS MUSICAIS (VERBENAS) DAS FESTAS PATRONAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS PARA O ANO 2017

Fecha publicación: 31/05/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 018-SERVPN17

» SERVIZO DE ROZA DE CAMIÑOS PÚBLICOS PAVIMENTADOS E ESPAZOS PÚBLICOS NO TERMO MUNICIPAL DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 31/05/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 016-SERVPN17

» EXPLOTACION DO BAR-CAFETERÍA E INSTALACIÓNS COMPLEMENTARIAS DO CENTRO CIVICO MUNICIPAL

» REPARACION PAVIMENTO NA RÚA DR. GOIANES

Fecha publicación: 05/05/2017   |   Nº de Expediente: 023-OBRMEN17

» ACTUACIONS BAIXO HOTEL COMERCIO

Fecha publicación: 05/05/2017   |   Nº de Expediente: 014-OBRMEN17

» OPERACION DE CREDITO A LONGO PRAZO

Fecha publicación: 03/05/2017   |   Nº de Expediente: 01/2017

» SUBMINISTRACION DUN CAMION-GRUA CON BASCULANTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 03/05/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 010-SUBMPN17

Documentación do Expediente

» SERVIZO DE MANTEMENTO E CONSERVACION DAS INSTALACIONS TERMICAS DE CALEFACCIÓN E XERACION DE AUGA QUENTE SANITARIA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS E COLEXIOS PÚBLICOS

Fecha publicación: 24/04/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 006-SERVPN17

Documentación do Expediente

» CAMPAMENTO INFANTIL E DO TORNEO MEDIEVAL DA XV FEIRA MEDIEVAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 30/03/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 015-SERVMen17

» ADQUISICION EN REXIME DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO CON OPCION DE COMPRA (LEASING) DUN VEHICULO CAMION GUINDASTRE CON BASCULANTE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 29/03/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 010-SUBMPN17

» EXECUCIÓN OBRA DE PAVIMENTACIÓN DA RÚA SAN PEDRO DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 28/03/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 012-OBRMen17

» SERVIZO DE EDUCACION SOCIAL PARA A EXECUCION DO PROXEXTO "VIVENDA 10" DENTRO DO PROGRAMA PARA A INCLUSIÓN SOCIAL DA POBOACIÓN XITANA

Fecha publicación: 28/03/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 017-SERVMen17

» ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR PARA A EXECUCION DA OBRA DE RENOVACIÓN DA CAPA DE RODADURA DA RÚA ROF CODINA DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 28/03/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 011-OBRAMen17

» EXPLOTACIÓN BAR-CAFETARÍA DO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

» UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOS POSTOS Nº 2 E Nº 8 DA PRAZA DE ABASTOS

» ADQUISICIÓN EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES POLICIA LOCAL

Fecha publicación: 01/03/2017   |   Nº de Expediente: 008-SUBMen16

» ANIMACIÓN MEDIEVAL DURANTE A FEIRA MEDIEVAL

Fecha publicación: 01/03/2017   |   Nº de Expediente: 007-SERVMen17

» SERVIZO DE MANTEMENTO E SOPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE XESTIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 27/02/2017   |   Nº de Expediente: EXP. 002-SERVPN17

» ARRENDAMENTO DUN BEN INMOBLE (SOLAR) PARA DESTINALO A USO PUBLICO (APARCADOIRO) NA RÚA HORTAS Nº 46 REF. CATASTRAL 218921PH2028N0001MG

Fecha publicación: 22/02/2017   |   Nº de Expediente: EXP.061-PRIV16

» SERVIZO DE EXPLOTACION DO ESPAZO GASTRONÓMICO DA PRAZA DE ABASTOS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

» SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDADES DEPENDENTES VALORADOS E PRESTACIÓN BASICA

» SEGURO DE RISCOS PATRIMONIAIS DE BENS MOBLES E INMOBLES DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 30/01/2017   |   Nº de Expediente: 058-PRIVPN16

» SERVIZO DE INMOVILIZACIÓN , RETIRADA, TRASLADO DE VEHICULOS NA VÍA PÚBLICA, DEPÓSITO E CUSTODIA DOS MESMOS

» RENOVACIÓN CAPA RODADURA 4 VIAS URBANAS

Fecha publicación: 29/12/2016   |   Nº de Expediente: 063-OBRMen16

» CONSTRUCCION LOCAL SOCIAL SINDRÁN

Fecha publicación: 29/12/2016   |   Nº de Expediente: 054-OBRMen16

» MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS RÚAS COBAS, Nº 1DO POLIGONO DO REBOREDO E PASEO DA COMPAÑÍA

Fecha publicación: 23/12/2016   |   Nº de Expediente: 062-OBRMen16

» SERVIZO DE INSTALACION, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 20/12/2016   |   Nº de Expediente: 052-SERVPN16

» PAVIMENTACIÓN DA RÚA COBAS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 13/12/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 050-OBRPN16

» PAVIMENTACION E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA DAS RÚAS URBANIZACIÓN AS ACACIAS; RÚA SAN PEDRO, ROBERTO BAAMONDE E JUAN MONTES DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 13/12/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 049-OBRPN16

» PAVIMENTACION DA RÚA Mª PAZ DE TOR

Fecha publicación: 13/12/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 047-OBRPN16

» SEPARATA DO PROXECTO DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS E BOMBEO SAÍDA O RÍO CABE (1ª FASE) DA ÁREA LOXÍSTICA E INTERMODAL PORTO SECO DE MONFORTE DE LEMOS (EXP. 020-OBRPA16)

» INSTALACIÓN REDE CAMPO LUIS BODEGAS

Fecha publicación: 24/11/2016   |   Nº de Expediente: 060-SERVMen16

» MELLORAS PRAZA DE ABASTOS

Fecha publicación: 24/11/2016   |   Nº de Expediente: 059-OBRMen16

» ADQUISICIÓN TRONAS GARDERIA INFANTIL MUNICIPAL

Fecha publicación: 18/11/2016   |   Nº de Expediente: 057-SUBMen16

» ADECUACIÓN PATIO EXTERIOR GARDERIA INFANTIL MUNICIPAL

Fecha publicación: 18/11/2016   |   Nº de Expediente: 056-OBRMen16

» SERVIZO DE ACTUALIZACIÓN (NOVO DESEÑO) E MANTEMENTO PUNTUAL DO PORTAL WEB DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 15/11/2016   |   Nº de Expediente: 051-SERVMen16

» ALUGUEIRO, INSTALACIÓN E DECORACIÓN DA ILUMINACIÓN DO NADAL 2016-2017

Fecha publicación: 15/11/2016   |   Nº de Expediente: 053-SUBMen16

» REASFALTADO DA RÚA LEOPOLDO CALVO SOTELO

Fecha publicación: 07/11/2016   |   Nº de Expediente: 038-OBRPN16

» “SEPARATA DO PROXECTO DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS E BOMBEO SAÍDA O RÍO CABE (1ª FASE) DA ÁREA LOXÍSTICA E INTERMODAL PORTO SECO DE LEMOS (LUGO).

Fecha publicación: 03/11/2016   |   Nº de Expediente: 020-OBRPN16

» ARRENDAMENTO SOLAR SITUADO NA RÚA OURENSE, TRASEIRA INMOBLE Nº 7

Fecha publicación: 27/10/2016   |   Nº de Expediente: 044-PATR16

» XESTION E RECADACION EXECUTIVA, XESTION E RECADACION DE MULTAS E COLABORACION NA MATERIA DE XESTIÓN CATASTRAL

» INSTALACION MONOLITOS BENVIDA

Fecha publicación: 18/10/2016   |   Nº de Expediente: 045-SUBMen16

» ELABORACIÓN ESTRATEXIA AMBIENTAL

Fecha publicación: 18/10/2016   |   Nº de Expediente: 043-SERVMen16

» REPARACIÓN PISTA COMPAÑÍA

Fecha publicación: 18/10/2016   |   Nº de Expediente: 042-OBRMen16

» OBRADOIRO DANZA CLASICA E MODERNA

Fecha publicación: 18/10/2016   |   Nº de Expediente: 040-SERV16

» RENOVACION DE PAVIMENTOS E SINALIZACION HORIZONTAL DAS RÚAS BENITO VICETTO E Nº 1 DO POLIGONO DO REBOREDO

Fecha publicación: 17/10/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 037-OBRPN16

» DOTACION CAPA DE RODADURA A UN RECINTO DESTINADO A APARCADOIRO NO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 10/10/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 039-OBRPN16

» PAVIMENTACION DE VÍAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

Fecha publicación: 06/10/2016   |   Nº de Expediente: 034-OBRPNPOS 2016

» CONTRATACION DOS SEGUROS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

» REDACCION PROXECTO C. SAN PEDRO

Fecha publicación: 02/09/2016   |   Nº de Expediente: 035-SERVMen16

Documentación do Expediente

» INSTALACIÓN ASCENSOR NA CASA DA CULTURA

Fecha publicación: 26/07/2016   |   Nº de Expediente: 030-OBRMen16

Documentación do Expediente

» ALUMBRADO DAS FESTAS PATRONAIS DO 2016

Fecha publicación: 26/07/2016   |   Nº de Expediente: 031-MIXMen16

Documentación do Expediente

» FOGOS DAS FESTAS PATRONAIS 2016

Fecha publicación: 26/07/2016   |   Nº de Expediente: 033-SERVMen16

Documentación do Expediente

» IV FESTIVAL A RÚA E VOSA

Fecha publicación: 26/07/2016   |   Nº de Expediente: 032-SERVMen16

Documentación do Expediente

» ACTUACION E PRODUCIÓN DO CONCERTO DE AURYN NAS FESTAS PATRONAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 19/07/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 025-SERVPN16

» ACTUACION E PRODUCIÓN DO CONCERTO DE ANTONIO OROZCO NAS FESTAS PATRONAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 19/07/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 024-SERVPN16

» SERVIZO DE PINTADO E REPINTADO DAS VIAS PUBLICAS DE TITULARIDADE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 19/07/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 026-SERVPN16

Documentación do Expediente

» Instalación de alumeado público no Parque do Paseo de Lugo e Paseo do Malecón do Concello de Monforte de Lemos

Fecha publicación: 06/07/2016   |   Nº de Expediente: EXP.028-OBRMen16

» ACTUACIÓNS MUSICAIS (VERBENAS) DAS FESTAS PATRONAIS DO ANO 2016

Fecha publicación: 04/07/2016   |   Nº de Expediente: EXP.016-SERPN16

» OBRA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL

» ARRENDAMENTO DUN BEN INMOBLE (SOLAR) PARA DESTINALO A USO PUBLICO (APARCADOIRO) NA CONTORNA DAS RÚAS CONDE, OTERO PEDRAIO E ROBERTO BAAMONDE DENTRO DO TERMO MUNICIPAL DE MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 20/06/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 015-ARREN16 SOLAR C-

Documentación do Expediente

» Operación de crédito a longo prazo

» ADQUISICION PORTA FIRMAS ELECTRONICO

Fecha publicación: 18/05/2016   |   Nº de Expediente: 017-SUBMMen16

» SERVIZO DE ROZA PREVENTIVO EN VÍAS, CAMIÑOS E OUTRAS SUPERFICIES DE TITULARIDADE DO CONCELLO

Fecha publicación: 18/05/2016   |   Nº de Expediente: EXP. 018-SERVMEn16

Documentación do Expediente

» ORGANIZACION DA ANIMACION FEIRA MEDIEVAL

Fecha publicación: 17/03/2016   |   Nº de Expediente: 012-SERVMen16

Documentación do Expediente

» ACTIVIDADES INFANTIS FEIRA MEDIEVAL

Fecha publicación: 14/03/2016   |   Nº de Expediente: EXP.010-SERVMEN-16

Documentación do Expediente

» TORNEO MEDIEVAL E CAMPAMENTO MEDIEVAL XIV FEIRA MEDIEVAL MONFORTE DE LEMOS

Fecha publicación: 14/03/2016   |   Nº de Expediente: EXPTE. 008-SERVMen16

Documentación do Expediente

» SUBMINISTRACION COMBUSTIBLE PARA PARQUE MOBIL E EDIFICIOS TITULARIDADE MUNICIPAL

» Contrato menor para a redación do proxecto do PEIM 2016

Fecha publicación: 17/02/2016   |   Nº de Expediente: 007-SUBMMen

Documentación do Expediente

» Contrato menor de subministración dun marcador electrónico

Fecha publicación: 17/02/2016   |   Nº de Expediente: 005-SUBMMen16

Documentación do Expediente

» Contrato menor de subministración de 6 báculos e do material necesario para a súa instalación na R.Ferrocaril

Fecha publicación: 17/02/2016   |   Nº de Expediente: 006-SUBMMen16

Documentación do Expediente

» Servicio de Explotación da Tapería-Vinoteca do Centro do Viño

» Explotación espazo gastronómico da Praza de Abastos "A Picota"

» Recogida animales domésticos abandonados

» Renovación de las conducciones de agua potable en las C/Irmáns Dapena; Corredoira; y José Garabantes

Fecha publicación: 21/12/2015   |   Nº de Expediente: 055-OBR15