Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
17 - Agosto - 2017  |  10:00:38
Aviso Legal  |  Portada
Web en Galego GALEGO    |    Web en Castellano CASTELLANO    |    English Version ENGLISH
Tablon de Anuncios
PROCESOS VIXENTES


BUSCAR NO HISTÓRICO


  Buscar Novas...


Expedientes Vixentes nos Procesos de Selección

» PROCESO SELECTIVO OBRADOIRO "COBAS XUVENIL"

Fecha publicación: 08/08/2017   |   Nº de Expediente:

INFORMACIÓN SEPEG MONFORTE DE LEMOS

» PROCESO DE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 9 DE MAIO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RI

Fecha publicación: 27/07/2017   |   Nº de Expediente:

AS PERSOAS PRESELECCIONADAS POLO SEPEG QUE APARECEN NO LISTADO PUBLICADO O  01/08/2017 DEBERÁN PRESENTARSE ÁS PROBAS SELECTIVAS QUE TERÁN LUGAR O VINDEIRO XOVES DÍA 10 DE AGOSTO ÁS 10:30 NO SALÓN DE ACTOS DO EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO EN RONDA MARÍA EMILIA CASAS BAAMONDE S/N -MONFORTE DE LEMOS (LUGO) . DEBERÁN VIR PROVISTA DO SEU DNI, NIE  OU DOCUMENTO ACREDITATIVO VÁLIDO EN DEREITO DE IDENTIFICACIÓN.

Os/as aspirantes que non estean no momento do seu chamamento  que será por orden alfabético (chamaranse por un máximo  tres veces consecutivas) constará como que non comparecen.

» AMPLIACIÓN URXENTE DA LISTA DE AGARDA PARA A COBERTURA DAS VACANTES TEMPORAIS QUE SE POIDAN DAR NO POSTO DE TRABALLADOR/A SOCIAL - COORDINADOR/A DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

» PROCESO SELECTIVO PERSOAL TEMPORAL DUN/ DUNHA ENFERMEIRO/A I.M. DE DROGODEPENDENCIA

Fecha publicación: 07/03/2017   |   Nº de Expediente:

Os que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante solicitude, dirixic a ó Sr. Alcalde -Presidente do Concello de Monforte de Lemos con arreglo ó modelo que figura ó final destas bases (Anexo 1).


A presentación das solicitude farase no Rexistro de documentos do Concello en horario de nove a dúas cu en calquera dos restantes lugares previstos no artigo 16 da  Lei  39/201 5  de  procedemento  Administrativo común, no prazo de vinte (20) días naturais  dende o día seguinte da publicación da convocatoria  no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.


A solicitude acompañarse inescusablemente de fotocopia do DNI en vigor, ou  pasaporte do aspirante, dos documentos acreditativos dos méritos que se aleguen para a súa valoración na fase de concurso e xust ficante de pago da taxa por dereitos de exame de acorde co establecido no punto VI destas bases.


Unha vez rematado o prazo de presentación de instancias. Publicarase no taboleiro de anuncios do Concello a lista de admitidos e excluídos, indicando a causa de exclusión, concedéndose un prazo de dez (1O) días hábiles a contar dende o seguinte a publicación, para que subsanen os posibles defectos ou omisións na documentación presentada. De non existir aspirantes excluídos, o Alcalde-Presidente poderá elevar a definitiva a lista provisional na mesma resolución de aprobación. Igualmente se publicará no taboleiro  do  Concello as  datas , lugar e resultados das probas que se realicen, así como todos os anuncios derivados da convocatoria.


Para calquera aclaración ou información adicional os interesados poderá poñerse en contacto co teléfono 982 416540.

 

 

» PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE TECNICO/A DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Fecha publicación: 23/06/2012   |   Nº de Expediente: 04/2012

Escudo do Concello de Monforte de Lemos

(c) Concello de Monforte de Lemos
Campo Santo Antonio S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Tlf. 982 40 25 01

Consultas e Soporte Web:
webmaster@monfortedelemos.es
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, 
	de las Directrices de Accesibilidad para el 
	Contenido Web 1.0 del W3C-WAI ¡CSS Válido!Valid XHTML 1.0 Transitional
Programación e Deseño Web: Ainet Consulting