Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Pleno Extraordinario 30 de maio de 2016

ORDE DO DIA: ************ DESIGNACIÓN MEDIANTE SORTEO DOS COMPOÑENTES (TITULARES E SUPLENTES) DAS MESAS DAS ELECCIÓNS XERAIS CONVOCADAS PARA O 26 DE XUÑO DE 2016.

30/05/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 31 de xullo de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE XUÑO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. MODIFICACIÓNS DO MINHAFP AO CONVENIO COA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA OBRAS NA REDE DE SANEAMENTO. 3. MOCIÓN, A INSTANCIA DO COLEXIO DE AVOGADOS DE LUGO, DE REXEITAMENTO DUN XULGADO UNIPROVINCIAL PARA AS CLÁUSULAS SOLO. 4.

31/07/2017 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 29 de agosto de 2017

ORDE DO DÍA: ************ 1.- Estudio e elaboración polo Pleno de alegacións ó anteproxecto de Lei polo que se modifica a lei 8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galicia.( Solicitar que Monforte continúe sendo área sanitaria)

29/08/2017 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 25 de setembro de 2017

.- ORDE DO DÍA -. 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 31 DE XULLO DE 2017 E Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA 2. MOCIÓN, A INSTANCIA DA PLADESAPU E DA XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL, SOBRE A MODIFICACIÓN DA LEI DE SAÚDE DE GALICIA. 3. CONTA XERAL DE 2016. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4.

25/09/2017 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 23 de outubro de 2017

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTA ANTERIOR CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 21 DE SETEMBRO DE 2017. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2018. 3. REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA VIARIA POLO PERÍODO QUE VAI DE SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018. 4.

23/10/2017 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 29 de xuño de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 30 DE MAIO DE 2016 (UNHA EXTRAORDINARIA E OUTRA ORDINARIA). PARTE RESOLUTIVA **************** 2. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RENDA SOCIAL MUNICIPAL. 4.

29/06/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 29 de agosto de 2016

ORDE DO DÍA *********** Punto único.- DESIGNACIÓN MEDIANTE SORTEO DOS COMPOÑENTES (TITULARES E SUPLENTES) DAS MESAS DAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA, CONVOCADAS PARA O 25 DE SETEMBRO DE 2016.

29/08/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 26 de setembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE XULLO E EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. CONTA XERAL DE 2015. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 3. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA. 4.

26/09/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 11 de outubro de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1.ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 26 DE SETEMBRO DE 2016. 2.MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS PARA O EXERCICIO 2017.

11/10/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 2 de novembro de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 11 DE OUTUBRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA: ***************** 2. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 41/2016. TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DISTINTAS ÁREAS DE GASTO. 3. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN PACIOS DE ARRIBA-A PENELA. 4. DESAFECTACIÓN DE CAMIÑO PÚBLICO EN ROZAS-MARCELLE. 5.

02/11/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones