Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
RISGA 11 de Xuño 2018

Selección e contratación de traballadores ó abeiro da orde do 12 de decembro 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión.

19/06/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Catro Peóns aprol rural 19 de Xuño 2018

Selección de 4 peóns aprol rural

26/06/2018 Resultado selección

19/06/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Cuatro Peones aprol rural 19 de Junio 2018

Selección de 4 peones aprol rural

26/06/2018 Resultado selección

19/06/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección dun Axente de Policía Local 10 de Agosto de 2018

Selección dun Axente de Policía Local 

08/03/2019 Resultado recoñecemento médico e proposta  de nomeamento en prácticas e lista de Agarda

10/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección de un agente de Policía Local 10 de Agosto de 2018

Selección de un Agente de Policía Local 

08/03/2019 Resultado reconocimiento médico y propuesta  de nombramiento en prácticas y lista de Agarda

10/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Oficial Cultura Relevo J.M. Gallego 16 de Agosto de 2018

SELECCIÓN DUN/HA OFICIAL 1ª ADSCRITA/O AO SERVIZO DE CULTURA, PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO 50% DA XORNADA, baixo a modalidade de contrato de relevo vinculado á xubilación parcial de Dn.

16/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Oficial Cultura Relevo J.M. Gallego 16 de Agosto de 2018

SELECCIÓN DE UN/A OFICIAL 1ª ADSCRITA/O AL SERVICIO DE CULTURA, PERSONAL LABORAL TEMPORAL AL 50% DE LA JORNADA, bajo la modalidad de contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial de Dn.

16/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Auxiliar Administrativo 17 de Agosto de 2018

PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MARCO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO DA EXCELENTÍSIMA DEPUTACIÓN DE LUGO

17/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Auxiliar Administrativo 17 de Agosto de 2018

PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE LUGO

17/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Orientación Laboral 28 de Agosto de 2018

PRESELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA ORIENTADOR/A LABORAL ( A2) Ó ABEIRO DA ORDE DO 19 DE XANEIRO DE 2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN LABORAL NO

28/08/2018 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones