Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Seis Auxiliares da Policía Local 29 de Marzo de 2019

SELECCIÓN DE 6 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

13/05/2019  Presentación documentación para contratación

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Seis Auxiliares de Policía Local 29 de Marzo de 2019

SELECCIÓN DE 6 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL

13/05/2019  Presentación documentación para contratación

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Traballador/a Social 29 de Marzo 2019

SELECCIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

11/10/2019  Resultado proceso selectivo.pdf

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Trabajador/a Social 29 de Marzo 2019

SELECCIÓN DE UN/UNA TRABAJADOR/A SOCIAL

11/10/2019  Resultado proceso selectivo.pdf

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista Reserva Traballador Social e Coordinador 29 Marzo de 2019

LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE TRABALLADOR/A SOCIAL MUNICIPAL E COORDINADOR/A DE DITO SERVIZO

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista Reserva Trabajador Social y Coordinador 29 Marzo de 2019

LISTA DE RESERVA PARA LA COBERTURA DE LAS EVENTUALES VACANTES O AUSENCIAS QUE SE PUEDAN DAR EN LOS PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL MUNICIPAL Y COORDINADOR/A DE DICHO SERVICIO

29/03/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Urxente 4 Peóns Medio Ambiente 17 de Abril de 2019

PROCESO SELECTIVO URXENTE DE 4 PEÓNS DE MEDIO AMBIENTE (APROL RURAL 2019)

17/04/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Urgente 4 Peones Medio Ambiente 17 de Abril de 2019

PROCESO SELECTIVO URGENTE DE 4 PEONES DE MEDIO AMBIENTE (APROL RURAL 2019)

17/04/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Contratación Temporal RISGA 03 de Maio de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE DECEMBRO 2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A C

03/05/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Contratación Temporal RISGA 03 de Mayo de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES AL AMPARO DE LA ORDEN DEL 12 DE DICIEMBRE 2018 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, Y

03/05/2019 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones