Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Pleno Ordinario 27 de Xaneiro de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN ACTA DE 30 DE DECEMBRO DO 2013 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA da número 835 de data 26.12.2013 ata a número 043 de data 22.01.2013 3. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL IMPOSTO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) 4. DECLARACIÓN DO DIÁ 24 DE FEBREIRO DIA DE ROSALIA 5. PROPOSTA DO PSOE SOBRE PLAN DE EMPREGO PARA XOVES E MAIORES DE 55 ANOS 6.

27/01/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario do 28 de febreiro de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 27 DE XANEIRO DO 2014 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de data 21.01.2014 ata a de data 21.02.2014 3. DACIÓN DE CONTA DE INFORME SEGUEMENTO PLAN DE AXUSTE RD 4/2022 4º TRIMESTRE 4. EXECUCIÓN TRIMESTRAL DAS ENTIDADES LOCAIS CUARTO TRIMESTRE 5. DENOMINACIÓN DE RÚA A VEIGA 6. MODIFICACIÓN ORDENANZA MUNICIPAL DE EMERXENCIA SOCIAL 7.

28/02/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 31 de marzo de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 28 DE FEBREIRO DO 2014 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de data 25.02.2014 ata a de data 25.03.2014 3. DACIÓN DE CONTA LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2013 4. PROPOSTA DA ALCALDIA SOBRE A ADSCRICIÓN DA NOVA ETAP DE RIBASALTAS E INCORPORACIÓN DO CUSTE QUE A MESMA SUPÓN AO ORZAMENTO DO ANO 2014 5.

31/03/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 28 de Abril de 2014

ORDE DO DÍA DESIGNACIÓN MEDIANTE SORTEO DOS COMPOÑENTES (TITULARES E SUPLENTES) DAS MESAS DAS ELECCIÓNS EUROPEAS DE 2014.

28/04/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario do 28 de abril de 2014

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 31 DE MARZO DO 2014 2. TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRA DE Dª ROSA ANA SOMOZA VILA 3. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA de 17.03.2014 ao 16.04.2014 4.

28/04/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario do 26 de Maio de 2014 26/05/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario del 20 de junio de 2014 20/06/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario do 30 de xuño de 2014

ORDE DO DIA: 1.APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE MAIO E EXTRAORDINARIA DO 20 DE XUÑO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2.EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN RAMÓN CABANILLAS. 3. DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DOS PAXARIÑOS”. 4. BONIFICACIÓNS DO ICIO POR OBRAS NO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 5.

30/06/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario do 7 de xullo de 2014

ORDE DO DÍA 1. APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE MONFORTE E DO ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS PARA O EXERCICIO 2014

07/07/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Urxente e Extraordinario do 18 de xullo de 2014

ORDE DO DIA: 1.PRONUNCIAMENTO SOBRE A URXENCIA DA SESIÓN. (Art.79 do ROF). 2.ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS PARA O EXERCICIO DE 2014 (ENTIDADE LOCAL E ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS), BASES DE EXECUCIÓN, CADRO DE PERSOAL-MASA SALARIAL DO PERSOAL LABORAL E TEITO DE GASTO.

18/07/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones