Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Pleno Ordinario 1 de febrero de 2016

ORDE DO DÍA ------------------ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE DECEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA -------------------------- 2. CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE PARA INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. 3. MODIFICACIÓN DO ACORDO SOBRE O PERSOAL EVENTUAL.

01/02/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 29 de febrero de 2016

ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 1 DE FEBREIRO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA --------------------------- 2. MOCIÓN, INSTADA POLA PLATAFORMA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA DE MONFORTE, SOBRE UN CONSELLO MUNICIPAL DE SAÚDE E O CONSELLO DE ÁREA DE SAÚDE. 3.

29/02/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 4 de abril de 2016

ORDE DO DÍA: ------------------- 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 29 de febreiro de 2016. --------------------- Parte resolutiva --------------------- 2. Denominación de vías públicas. 3. Proposta da alcaldía sobre mantemento de servizos na Comisaría de Policía de Monforte de Lemos. 4.

04/04/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 25 de abril de 2016

ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 4 DE ABRIL DE 2016. -------------------------- PARTE RESOLUTIVA -------------------------- 2. MODIFICACIÓN DO ANEXO DE INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO 2016 MEDIANTE A MODIFICACIÓN DAS FINALIDADES ÁS QUE SE DESTINA O FINANCIAMENTO DA OPERACIÓN DE ENDEBEDAMENTO PARA INVESTIMENTOS. 3.

25/04/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 2 de maio de 2016

ORDE DO DÍA ------------------ Único.- INTEGRACIÓN DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS NO GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL “RIBEIRA SACRA” (GDR 6).

02/05/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 30 de maio de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 25 DE ABRIL DE 2016 E Á EXTRAORDINARIA DO 2 DE MAIO DE 2016. **************** PARTE RESOLUTIVA **************** 2.

30/05/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 30 de maio de 2016

ORDE DO DIA: ************ DESIGNACIÓN MEDIANTE SORTEO DOS COMPOÑENTES (TITULARES E SUPLENTES) DAS MESAS DAS ELECCIÓNS XERAIS CONVOCADAS PARA O 26 DE XUÑO DE 2016.

30/05/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 29 de xuño de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS DO 30 DE MAIO DE 2016 (UNHA EXTRAORDINARIA E OUTRA ORDINARIA). PARTE RESOLUTIVA **************** 2. BONIFICACIÓN NA COTA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS. 3. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RENDA SOCIAL MUNICIPAL. 4.

29/06/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 29 de agosto de 2016

ORDE DO DÍA *********** Punto único.- DESIGNACIÓN MEDIANTE SORTEO DOS COMPOÑENTES (TITULARES E SUPLENTES) DAS MESAS DAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA, CONVOCADAS PARA O 25 DE SETEMBRO DE 2016.

29/08/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 26 de setembro de 2016

ORDE DO DÍA *********** 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE XULLO E EXTRAORDINARIA DO 29 DE AGOSTO DE 2016. PARTE RESOLUTIVA **************** 2. CONTA XERAL DE 2015. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 3. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DO CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA. 4.

26/09/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones