Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Pleno Ordinario 26 de Novembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- APROBACIÓN ACTAS DO PLENO DE DATA 29 DE OUTUBRO E 6 DE NOVEMBRO DO 2012 2.- DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA 3.- PROPOSTA DO PSOE SOBRE MEDIDAS DO CONCELLO FRONTE AOS DESAFIUZAMENTOS 4.- PROPOSTA DO PP SOBRE O SOBRECOSTE QUE REPRESENTA A CONTRATACIÓN CON EMPRESAS EXTERNAS EN DETERMINADAS XESTIÓNS E ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 5.- PROPOSTA DO BNG SOBRE APOIO ÁS MOBILIZACIÓNS DAS O

26/11/2012 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 21 de Decembro de 2012

ORDE DO DÍA: Punto Único.- Aprobación Plan Xeral Ordenación Municipal

21/12/2012 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario Urxente 26 de Decembro de 2012

ORDE DO DÍA: 1.- Pronunciamento sobre a urxencia. 2.- Parador de Monforte de Lemos.

26/12/2012 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 28 de Xaneiro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación acta do pleno de data 21 de decembro do 2012 e 3 de xaneiro do 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía do número 685 de data 27/12/2012 ata o número 29 de data 23/01/2013. 3.- Proposta do PP sobre amortización praza tecnico de promoción económica.

28/01/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario Urxente 27 de Marzo de 2013 (Retirada do PXOM)

ORDE DO DÍA: 1.- Pronunciamento sobre a urxencia. 2.- Retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

27/03/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 9 de Abril de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación das Actas do Pleno de datas 5 de marzo e 13 de marzo de 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 107 de 20/02/2013 ata o número 166 de 27/03/2013). 3.- Proposta do BNG sobre a Administración Xeral Tributaria de Monforte de Lemos. 4.- Proposta do PSOE sobre resolución da AEAT de Monforte de Lemos.

09/04/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario Urxente 23 de Abril de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Pronunciamento sobre a urxencia. 2.- Cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento e cadro de persoal do exercicio 2013.

23/04/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 29 de Abril de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas do Pleno de datas 27 de marzo e 9 de abril do 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía (do número 168 de 03/04/2013 ata o número 216 de 23/04/2013). 3.- Proposta do PP sobre a dotación orzamentaria e tramitación necesaria para a efectiva execución das obras de acondicionamento das marxes do río Cabe.

29/04/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario do 30 de xuño de 2014

ORDE DO DIA: 1.APROBACIÓN DAS ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS ORDINARIA DO 26 DE MAIO E EXTRAORDINARIA DO 20 DE XUÑO DE 2014. PARTE RESOLUTIVA 2.EXPEDIENTE INVESTIGACIÓN RAMÓN CABANILLAS. 3. DENOMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA COMO “CAMIÑO DOS PAXARIÑOS”. 4. BONIFICACIÓNS DO ICIO POR OBRAS NO CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 5.

30/06/2014 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 27 de Maio de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación das Actas do Pleno de datas 23 e 29 de Abril de 2013. 2.- Dar conta de Decretos da Alcaldía (do número 217 de 24/04/2013 ata o número 278 de 20/05/2013) 3.- Proposta do BNG sobre o mantemento dos Xulgados de Paz e da gratuidade dos Rexistros Civís.

27/05/2013 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones