Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

Ampliación urxente da lista de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de traballador/a social municipal e cordinador/a de dito servizo

25/08/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Ampliación urgente de la lista de reserva para la cobertura de las eventuales vacantes o ausencias que se puedan dar en los puestos de trabajador/a social municipal y coordinador/a de dicho servicio

Ampliación urgente de la lista de reserva para la cobertura de las eventuales vacantes o ausencias que se puedan dar en los puestos de trabajador/a social municipal y coordinador/a de dicho servicio

25/08/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019

Preselección para a contratación de persoal laboral temporal dun/dunha orientador/a laboral (A2) ó abeiro da orde do 17 de Decembro do 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no

08/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Preselección para la contratación de personal laboral temporal de un/una orientador/a laboral (A2) al amparo de la orden de 17 de Diciembre del 2019

Preselección para la contratación de personal laboral temporal de un/una orientador/a laboral (A2) al amparo de la orden de 17 de Diciembre del 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la contratación de personal técnico para la realización de actividades de orie

08/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo para a selección como persoal laboral temporal dun peón multiservizos

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN MULTISERVIZOS, Ó 80 % DA XORNADA  DOS EMPREGADOS PÚBLICOS, DURANTE 9 MESES, NO MARCO DO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2020 FINANCIADO POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

25/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo para la selección como personal laboral temporal de un peón multiservicios

PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UN PEÓN MULTISERVICIOS, AL 80 % DE LA JORNADA  DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, DURANTE 9 MESES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO 2020 FINANCIADO POR LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

25/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo para a selección de tres auxiliares administrativos

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN DE TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, POR PERIODO DE 9 MESES ó 80 % DA XORNADA DOS EMPREGADOS PUBLICOS, NO MARCO DO PROGAMA DE FOMENTO DO EMPREGO 2020, FINANCIADO POLA EXCELENTISIMA DEPUTACIÓN PROVINCI

25/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo para la selección de tres auxiliares administrativos

PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN DE TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, POR PERIODO DE 9 MESES AL 80 % DE LA JORNADA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO 2020, FINANCIADO POR LA EXCELENTÍSIMA DIPU

25/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

Solicitude participación procesos selectivos

29/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
SOLICITUD PARTICIPACIÓN PROCESOS SELECTIVOS

Solicitud participación procesos selectivos

29/09/2020 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones