Pleno Ordinario 26 de Decembro de 2011

Orde do día: 1.- Aprobación acta Pleno de 28 de Novembro. 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía do número 955 de data 16/11/2011 á número 1059 de data 20/12/2011. 3.- Aprobación conta xeral exercicio 2010. 4.- Recurso de reposición reintegro de cantidades á concesionaria da xestión do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria (FCC). 5.- Proposta do PSOE sobre decreto da Xunta sobre acceso á asistencia sanitaria para persoas sen recursos económicos. 6.- Proposta do BNG sobre anulación tarxeta sanitaria ás persoas desempregadas. 7.- proposta do BNG sobre os recortes plan concertado. 8.- Proposta do PSOE sobre plan concertado. 9.- Proposta do PSOE sobre o punto de inertes. 10.- Proposta do PP sobre violencia de xénero. 11.- Proposta do PP sobre contratos municipais. 12.- Nova denominación vía municipal "CAMIÑO DA CHORIMA". 13.- Rogos e preguntas.