Pleno Ordinario 30 de Xaneiro de 2012

ORDE DO DÍA 1.- Aprobación do acta do Pleno de 26 de Decembro de 2011 2.- Dación de conta decretos da Alcaldía 3.- Proposta do PSOE sobre resíduos caninos 4.- Proposta da Alcaldía sobre a creación dun centro de continuidade persoas discapacitadas e sen autonomía persoal 5.- Proposta da Alcaldía sobre o servizo galego de apoio á mobilidade persoal 6.- Proposta do PSOE sobre modificación puntual das normas subsidiarias da parcela de PRODEME 7.- Proposta do PSOE sobre dotación de luz eléctrica o local social das FONTES de REIGADA 8.- Proposta do PP sobre nome de rúa a D. MANUEL FRAGA IRIBARNE 9.- Proposta do PP sobre o servizo de abastecemento de auga potable na parroquia de FIOLLEDA 10.- Regulamento de protección de datos 11.- Reclamación da actualización do IPC no contrato de recollida e transporte de resíduos urbanos e limpeza viaria e outros servizos complementarios do Concello de Monforte de Lemos 12.- Rogos e preguntas