Pleno Ordinario 1 de Agosto de 2012

ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta do Pleno de 29 de Xuño do 2012. 2. Dar conta decretos. 3. Propostas BNG sobre o papel de Monforte na rede transeuropea de transportes. 4. Proposta do BNG para a supresión do copago farmacéutico as persoas pensionistas. 5. Proposta grupo municipal Partido Popular en relacion suministro de augua potable en la parroquia de Gullade. 6. Proposta do BNG contra supresión de aulas e concentración de alumnado infantil e primaria. 7. Proposta do BNG contra as medidas económicas e reforma do réxime local do goberno do PP. 8. Proposta do PSG-PSOE para limpar, desbrozar terreos escola obradoiro da Pinguela, área recreativa de Ribas Altas e ladeira de San Vicente antes das festas patronais 9. Modificacións trazado vía: A) Camiño do Bufo B) Camiño das Cortiñas distrito 1º sección 5º 10. Modificación estatutos Consorcio Turismo Ribeira Sacra 11. Aprobación inicial do regulamento de xestión de residuos 12. Proposta do PSOE sobre centros educativos públicos 13. Rogos e preguntas