Pleno Ordinario 5 de Setembro de 2013

ORDE DO DÍA: 1.- Aprobación actas dos Plenos de datas 4 de xullo de 2013, 24 de xullo de 2013 e 26 de xullo de 2013. 2.- Dar conta de decretos da Alcaldía, do número 388 (de data 12 de xullo de 2013) ata o número 475 (de data 29 de agosto de 2013). 3.- Proposta do PSOE sobre limpeza da lagoa do Parque dos Condes. 4.- Proposta do PSOE sobre acceso ás bolsas de estudos para o vindeiro curso 2013-2014. 5.- Proposta do PSOE sobre pensionistas galegos que perciben pensións doutros países. 6.- Proposta do PSOE sobre subida do IBI. 7.- Proposta do PSOE sobre a oficina de FENOSA en Monforte de Lemos. 8.- Proposta do PP sobre a dimisión do vicepresidente primeiro da Deputación Provincial e reprobación da trama de persoal ao servizo do BNG. 9.- Proposta do BNG sobre a gardería de Novagalicia Banco. 10.- Proposta do BNG sobre a seguridade viaria na estrada LU-546 ao seu paso polo Morín e Ribas Altas. 11.- Proposta do BNG sobre o peche da oficina de atención ao público da oficina de GAS NATURAL FENOSA. 12.- Proposta do PP sobre solucións ao abastecemento de auga potable. 13.- Proposta do PP sobre medidas de seguridade vial na confluencia das rúas Pontevedra, Coruña e Caneiro coa rúa Doutor Casares. 14.- Proposta conxunta do PSOE e o BNG sobre a perda de servizos nos Concellos. 15.- Proposta conxunta do PSOE e o BNG sobre o rexeitamento ao anteproxecto de lei de racionalización e sostenibilidade da administración local. 16.- Proposta do BNG sobre a reprobación pública do Alcalde de Baralla. 17.- Rogos e preguntas.