Pleno Ordinario do 30 de decembro de 2013

ORDE DO DIA: 1. APROBACIÓN ACTAS DE DATA 28 DE NOVEMBRO E 4 DE DECEMBRO DO 2013 2. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA da número 737 á número 834 3. DENOMINACIÓN RÚAS: A VEIGA 4. DENOMINACIÓN RÚAS: CREACIÓN ENTIDADE POBOACIÓN DISTRIZ-DISEMINADO 5. RECTIFICACIÓN INVENTARIO 6. PROPOSTA DO PP SOBRE ELABORACIÓN DUN PLAN DE DISCAPACIDADE DO CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS 7. PROPOSTA DO PP SOBRE DOTACIÓN DE PARTIDA PRESUPOSTARIA DESTINADA Á PROMOCIÓN DO EMPREGO 8. PROPOSTA DO PSOE SOBRE DERRUBE DE EDIFICIO EN CONSTRUCCION NA RÚA CONCEPCION ARENAL 9. PROPOSTA DO PSOE SOBRE IMPACTO DA REFORMA LABORAL DO PARTIDO POPULAR NA EMPREGABILIDADE DA MULLER 10. PROPOSTA DO PSOE SOBRE POXA DE NOVAGALICIA BANCO 11. PROPOSTA DO BNG AMPLIACIÓN DA ZONA QUE RECIBE AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS 12. PROPOSTA DO PSOE SOBRE SOBRE O MANTEMENTO DO SERVIZO GALEGO DE APOIO Á MOBILIDADE PERSOAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENTES 13. ROGOS E PREGUNTAS

Archivos Adjuntos: