Oficial Cultura Relevo J.M. Gallego 16 de Agosto de 2018

SELECCIÓN DUN/HA OFICIAL 1ª ADSCRITA/O AO SERVIZO DE CULTURA, PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO 50% DA XORNADA, baixo a modalidade de contrato de relevo vinculado á xubilación parcial de Dn. José Manuel Gallego Felipez, así como á constitución dunha bolsa de traballo para as futuras contratacións que resulten necesarias a fin de cubrir temporalmente vacantes nesta praza (relevista e relevado)

30/10/2018 Resultado celga e proposta lista de reserva

25/10/2018 Resultado proba práctica, proposta contratación e coonvocatoria a proba de galego

24/10/2018 Resultado do test

23/10/2018 Nomeamento asesores tribunal

05/10/2018 Resultado concurso e convocatoria de exame

11/10/2018 Lista definitiva admitidos excluídos

28/09/2018 Lista provisional admitidos excluídos

26/09/2018 Corrección erros nomeamento do tribunal

28/08/2018 Tribunal relevista

20/08/2018 Instancia

16/08/2018 Anuncio B.O.P

16/08/2018 Bases