Lista Reserva Traballador Social e Coordinador 29 Marzo de 2019

LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA DAS EVENTUAIS VACANTES OU AUSENCIAS QUE SE POIDAN DAR NOS POSTOS DE TRABALLADOR/A SOCIAL MUNICIPAL E COORDINADOR/A DE DITO SERVIZO

29/10/2019  Plantilla de respostas test

29/10/2019  Resultados entrevista e proposta aprobación lista de agarda

29/10/2019  Resultados proba práctica

28/10/2019  Resultado proba test

21/10/2019  Convocatoria test, proba práctica e entrevista os días 28 e 29 de Outubro

10/10/2019  Acta resolviendo alegacións fase concurso

30/08/2019  Resultado da fase de concurso

15/07/2019  Lista definitiva admitidos e excluídos

05/07/2019  Nomeamento tribunal

02/04/2019  Modelo Instancia Proceso Selectivo

29/03/2019  Bases Lista de Reserva

29/03/2019  Anuncio bop