Contratación Temporal RISGA 03 de Maio de 2019

PROCESO SELECTIVO PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE DECEMBRO 2018 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2019

ANUNCIO:

AS PERSOAS PRESELECCIONADAS POLO SEPG DEBERÁN PRESENTARSE O PRÓXIMO DÍA 21 DE MAIO ÁS 10.00 NA CASA DA CULTURA LOIS PEREIRO, SITA NA PRAZA DE ESPAÑA EN MONFORTE DE LEMOS PARA A REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO.

AS PERSOAS QUE SUPEREN O PRIMEIRO EXERCICIO DEBERÁN PRESENTARSE O PRÓXIMO DÍA 24 DE MAIO ÁS 10:00 DA MAÑÁ NO SALÓN DE PLENOS MUNICIPAL SITO NA CASA DO CONCELLO, SITA NA PRAZA DE SAN ANTONIO EN MONFORTE DE LEMOS PARA A REALIZACIÓN DA ENTREVISTA PREVISTA NAS BASES DA CONVOCATORIA.

27/05/2019  Resultado proceso selectivo e proposta de contratación do tribunal

21/05/2019  Resultado primeira proba

09/05/2019  Lista preseleccionados SEPG

06/05/2019  Tribunal

03/05/2019  Bases