Selección urxente como persoal laboral temporal de psiquiatra/médico para a Unidade de Drogodependencias de Monforte