Ampliación Lista de agarda para a cobertura como persoal laboral temporal das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte