Selección e Contratación Temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

19/08/2021 Resultado proceso selectivo

16/08/2021 Nomeamento Tribunal

16/08/2021 Listado de preseleccionados polo SEPE 16/08/2021

06/08/2021 Convocatoria para o 19/08/2021

06/08/2021 Listado de preseleccionados polo SEPE

22/07/2021 Bases