Selección de dous peóns multiservizos como persoal laboral temporal

Proceso selectivo para a selección de dous peóns multiservizos como persoal laboral temporal, por un período de 9 meses, 80% da xornada dos empregados públicos, no marco do Programa de Fomento do Emprego 2021, financiado pola Excma. Deputación Provincial de Lugo.

18/11/2021 Resultado do proceso

17/11/2021 Listado de aspirantes sen celga

04/11/2021 Lista definitiva de admitidos e excluídos, nomeamento do tribunal e convocatoria ó primeiro_exercicio

22/10/2021 Resolución lista provisional admitidos e excluídos

13/09/2021 Bases no BOP