Proceso Selectivo Orientador Laboral como Persoal Laboral Temporal Exercicio 2021

CONVOCATORIA SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/ DUNHA ORIENTADOR/A LABORAL (A2) Ó ABEIRO DA ORDE DO 23  DE DECEMBRO DE 2020  POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A  CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNICO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN  LABORAL NO EXERCICIO 2021

24/11/2021 Resultado do Proceso Selectivo

19/11/2021 Corrección erro data

19/11/2021 Lista definitiva tribunal e convocatoria primeiro exercicio

29/10/2021 Bases

29/10/2021 Orden DOGA

29/10/2021 Anuncio Proceso