Proceso selectivo de coordinador/a servizos sociais municipais como persoal laboral fixo