TÉCNICO Unidade Técnica de Intervención 1 Praza Concurso-Oposición Funcionario/a de carreira (Promoción Interna)