TÉCNICO MEDIO Cultura 1 Praza Concurso-Oposición Persoal Laboral (Promoción Interna)