ADMINISTRATIVO 4 Prazas Concurso-Oposición Funcionario de carreira (Promoción Interna)