Finalizados (Procesos selectivos)

Solapas principales

Título Contenido Fecha de creación
Urxente 2 Peóns de Medio Ambiente

Proceso Selectivo Urxente 2 Peóns de Medio Ambiente

2024
Bolsa Profesor/a de Música Tradicional e Canto

Bolsa Profesor/a de Música Tradicional e Canto

2024
Traballador/a social por acumulación de tarefas

Traballador/a social por acumulación de tarefas

2024
3 Auxiliares de Policía Local

3 Auxiliares de Policía Local

2024
Proceso Selectivo dun/dunha Educador/a Social vinculado/a ó "programa de inclusión social có colectivo de etnia xitana"

Proceso Selectivo dun/dunha Educador/a Social vinculado/a ó "programa de inclusión social có colectivo de etnia xitana"

2024
Oficial adscrito ao Servizo de Mantemento, contrato relevo

Oficial adscrito ao Servizo de Mantemento, contrato relevo

2023
Operario/a adscrito Servizo de Obras, contrato relevo

Operario/a adscrito Servizo de Obras, contrato relevo

2023
Obradoiro dual de Emprego “Rehabilitación naves escola obradoiro A Pinguela

Obradoiro dual de Emprego “Rehabilitación naves Escola Obradoiro A Pinguela"

2023
1 Praza de Técnico/a de Administración Xeral do Concello de Monforte de Lemos, mediante nomeamento interino/a

1 Praza de Técnico/a de Administración Xeral do Concello de Monforte de Lemos, mediante nomeamento interino/a

2023
2 Prazas de Axentes de Policía Local, Funcionarios por quenda libre

2 Prazas de Axentes de Policía Local, Funcionarios por quenda libre

2023
Operario/a Mantemento adscrito/a ao servizo de Cultura, Persoal laboral temporal

Operario/a Mantemento adscrito/a ao servizo de Cultura, Persoal laboral temporal

2023
Orientador Laboral a xornada completa mediante contrato temporal

Orientador Laboral a xornada completa mediante contrato temporal

2023
Ampliación urxente da lista de agarda para a cobertura das vacantes temporais que se poidan dar no posto de enfermeiro/a do I.M. de Drogodependencia do Concello de Monforte de Lemos

Ampliación urxente da lista de agarda para a cobertura das vacantes temporais que se poidan dar no posto de enfermeiro/a do I.M.

2023
3 prazas de auxiliar administrativo. Depuemprega

Procedemento de selección de tres prazas de auxiliar administrativo do Concello de Monforte de Lemos. Depuemprega

2023
3 prazas de operarios de servizos múltiples. Depuemprega

Procedemento de selección de tres prazas de operarios de servizos múltiples do Concello de Monforte de Lemos. Depuemprega

2023