Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Ampliación Lista de espera para la cobertura como personal laboral temporal de las vacantes y ausencias de la enfermera del Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

Ampliación Lista de espera para la cobertura como personal laboral temporal de las vacantes y ausencias de la enfermera del Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

13/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Ampliación Lista de agarda para a cobertura como persoal laboral temporal das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

Ampliación Lista de agarda para a cobertura como persoal laboral temporal das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

13/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección e Contratación Temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

23/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección y Contratación Temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES Al AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 2021 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL

23/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista de Agarda de Educadores/as Sociais

Lista de Agarda de Educadores/as Sociais

30/08/2021 Resultado do proceso selectivo

03/08/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista de Espera de Educadores/as Sociales

Lista de Espera de Educadores/as Sociales

30/08/2021 Resultado del proceso selectivo

03/08/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Profesor/a Violín CMUS "Mestre Ibáñez"

Profesor/a Violín CMUS "Mestre Ibáñez"

13/09/2021 Resultado do proceso

31/08/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Profesor/a Violín CMUS "Mestre Ibáñez"

Profesor/a Violín CMUS "Mestre Ibáñez"

13/09/2021 Resultado del proceso

31/08/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección de dous auxiliares administrativos como persoal laboral temporal

Proceso selectivo para a selección de dous auxiliares administrativos como persoal laboral temporal, por un período de 9 meses, 80% da xornada dos empregados públicos, no marco do Programa de Fomento do Emprego 2021, financiado pola Excma.

13/09/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección de dos auxiliares administrativos como personal laboral temporal

Proceso selectivo para la selección de dos auxiliares administrativos como personal laboral temporal, por un período de 9 meses, 80% de la jornada de los empleados públicos, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 2021, financiado por la Excma.

13/09/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones