Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

Lista de Reserva para a Provisión Interina de Prazas de Auxiliar Administrativo de Administración Xeral, encadradas no Grupo C, Subgrupo C2

17/11/2020  Resolución aceptando abstencións e nomeando novos membros do tribunal

23/10/2020 Resolución aprobando lista definitiva

23/10/2020 Informe xurídico propondo lista definitiva

13/10/2020 Resolución incluindo un aspirante máis

06/10/2020 Lista provisional admitidos e excluídos

01/09/2020 Nomeamento tribunal

17/06/2020 Corrección de erros

02/06/2020 Modelo Solicitude

01/06/2020 Bases

01/06/2020 Publicación no BOP