Contacto UAD

Unidade Asistencial de Drogodependencias
Praza da Estación - 17
27.400 Monforte de Lemos (Lugo).

Telf.: 982.400.495

Móbil 604 05 97 19 habilitado para atender só consultas de whatsapp relacionadas coa prevención escolar
E-mail: uad@concellodemonforte.com