Documentación

Documentacion de UAD

Barómetro mozos e tecnoloxía

Desde que estalou a crise da COVID-19, as nosas vidas estiveron máis mediadas que nunca pola tecnoloxía e as pantallas, especialmente entre a xente adolescente e moza que xa facían un uso intensivo das TIC antes da pandemia. Sabemos, por estudos que realizamos previamente, que grazas á tecnoloxía este período fíxoselles moito máis levadío, que se describen, en liñas xerais, moi competentes no ámbito dixital e que non recoñecen na educación formal un espazo crave onde adquirir habilidades tecnolóxicas, entre outras moitas cuestións. Neste corte do barómetro quixemos profundar nos impactos da pandemia nesas percepcións xuvenís ao redor das tecnoloxías, en como incidiu nos estudos ou o traballo, nos seus usos e nas súas competencias dixitais.

Barómetro Mozos e Tecnoloxía 2021. Informe de resultados

Xeografías da cidade nocturna

O proxecto "XEOGRAFÍAS DA CIDADE NOCTURNA: Análise comparativa e aplicada do lecer nocturno novo en Madrid, Barcelona e Lisboa”, financiado na V Convocatoria de Axudas á Investigación do Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Mocidade (2018), pretende, a través dun estudo  multiescalar,  interdisplinar e con enfoque de xénero, avaliar as prácticas de lecer nocturno en relación coa saúde bio- psico-social (social, afectiva e sexual) dos e as mozas de Madrid, Barcelona e Lisboa. O proxecto ten como meta final xerar unha Guía de Boas Prácticas sobre a  gobernanza do lecer nocturno que poida ser  replicable máis aló da xeografía ibérica, e consolidar unha rede de investigación científica tanto fundamental como aplicada sobre prácticas e formas institucionais de  gobernanza do lecer nocturno no contexto ibérico (España -Portugal).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xeografías da Cidade Nocturna

Achados toxicolóxicos en vítimas mortais de accidentes de tráfico

O ano 2020 foi un ano excepcional no que a mobilidade viaria viuse reducida como consecuencia da pandemia causada polo virus SARS- CoV-2, o que produciu un descenso no número de accidentes de tráfico e, por tanto, de vítimas mortais, alcanzándose un mínimo histórico de 873 falecidos a 24 horas en vías interurbanas, o que supón un descenso do 21% con respecto ao ano 2019 [1].

Unha novidade fundamental desta memoria é que, ademais das análises toxicolóxicas realizadas polo INTCF, incorpóranse este ano as análises toxicolóxicas realizadas por catro IMLCF ( IMLCFC, IVML, IMLCFA e IMLCFM). Isto permitiu obter datos toxicolóxicos de condutores e peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020 en todas as comunidades autónomas do territorio nacional. Esta colaboración entre o INTCF e os IMLCF redundou na obtención de datos estatísticos moito máis completos que en anos anteriores, o que permitiu solicitar información toxicolóxica nun número moi representativo do total de casos de condutores e peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020.

Os datos que se presentan con relación aos achados toxicolóxicos proceden das solicitudes realizadas polos distintos Órganos Xudiciais. A información presentada nesta memoria fai referencia ás análises toxicolóxicas realizadas polo  INTCF (centro de referencia en materia toxicolóxica) e polos IMLCF dotados dun laboratorio de análise química-toxicolóxica ( IMLCFC, IVML, IMLCFA e IMLCFM) a partir de mostras post- mortem de 597 condutores e 136 peóns falecidos en accidentes de tráfico durante o ano 2020. O seu obxectivo é mostrar os resultados das análises toxicolóxicas relativos á presenza de alcol, drogas de abuso e psicofármacos. Iso permitiu poñer de manifesto a incidencia do consumo de cada un destes tres tipos de tóxicos, ben de maneira illada ou en combinación.

Achados Toxicolóxicos en Vítimas Mortais de Accidente de Tráfico. Memoria 2020

Monográfico: Mulleres e psicofármacos

Os resultados desta investigación, realizada a partir da Enquisa de Saúde do País Vasco de 2018, suxiren que tanto a elevada prevalencia de ansiedade e depresión como o uso de psicofármacos con receita entre as mulleres non obedecen a criterios médicos obxectivos e están, pola contra, claramente asociados a desigualdades de xénero.

Mulleres e psicofármacos

Informe Mundial sobre as Drogas 2016

“Reiteramos nuestro compromiso de intensificar nuestros esfuerzos por abordar y contrarrestar los retos y amenazas crecientes y persistentes de todos los aspectos del problema mundial de las drogas... y recomendamos lo siguiente:... promover, según proceda, la utilización y el analisis de datos pertinentes, fiables y objetivos... a fin de mejorar la aplicación de estrategias, políticas y programas de fiscalización de drogas amplios, integrados y equilibrados... y alentar el intercambio de mejores prácticas y experiencia adquirida.”

Documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas, titulado “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas”

INFORME MUNDIAL SOBRE AS DROGAS 2016