Plan de Apoio ás Familias e ós Sectores Económicos do Concello de Monforte de Lemos

Plan de Apoio ás Familias e ós Sectores Económicos do Concello de Monforte de Lemos

DECRETO BONOS 28-10-2020

CARTA ENTREGA DE BONOS A PARTIR DO DÍA 13 DE OUTUBRO NO EDIFICIO MULTIUSOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:30 HORAS

DECRETO CONCESIÓN BONOS PLAN APOIO ÁS FAMILIAS DO 14 AO 15 DE XULLO 2020

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DE BONOS

O Concello axuda a 4.282 familias, repartindo para elo 10.811 bonos por un importe de 270.275 euros, para apoiar ós sectores económicos de Monforte

TERCEIRA ENTREGA DE BONOS A PARTIR DO DÍA 5 DE OUTUBRO NO EDIFICIO MULTIUSOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:30 HORAS

DECRETO CONCESIÓN BONOS PLAN APOIO ÁS FAMILIA DO 9 AO 13 DE XULLO 2020

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DE BONOS

O Alcalde anuncia a terceira entrega de bonos do plan de apoio ás familias e os sectores económicos de Monforte

INDICACIÓNS SOBRE A SOLICITUDE DE ABOAMENTO / REINTEGRO DOS BONOS DO PLAN DE APOIO A FAMILIAS E SECTORES ECONÓMICOS POR PARTE DAS EMPRESAS

Impreso de solicitude

Procedemento a seguir para cobramento empresas

DECRETO AMPLIACIÓN PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES PARA ABOAMENTO DE BONOS A ESTABLECEMENTOS E EMPRESAS

O Concello indica a empresas e establecementos como solicitar o aboamento dos bonos do plan de apoio as familias e sectores económicos de monforte

 

SEGUNDA ENTREGA DE BONOS A PARTIR DO DÍA 28 DE SETEMBRO NO EDIFICIO MULTIUSOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:30 HORAS

DECRETO CONCESIÓN BONOS PLAN APOIO AS FAMILIAS DO 6 AO 8 DE XULLO 2020

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DE BONOS

O alcalde anuncia unha nova entrega de 2.854 bonos do plan de apoio ás familias e ós sectores económicos de monforte

PRIMEIRA ENTREGA DE BONOS A PARTIR DO DÍA 21 DE SETEMBRO NO EDIFICIO MULTIUSOS EN HORARIO DE 8:30 A 14:30 HORAS

DECRETO CONCESIÓN BONOS PLAN APOIO ÁS FAMILIAS

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DE BONOS

O Alcalde anuncia a entrega dos primeiros 5.000 bonos do Plan de Apoio ás familias e ós sectores económicos de Monforte de Lemos

Corrección Erros Bases

Solicitude Plan

Bases Plan

O Alcalde anuncia a apertura do prazo para solicitar as axudas do Plan de Apoio ás Familias e ós Sectores Económicos de Monforte