Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Pleno Ordinario de 27 de xullo de 2015

Luns 27 de xullo de 2015 ás 20:30 no Salón de Plenos do Concello ************************************************************* ORDE DO DÍA ------------------- 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN DE ORGANIZACIÓN DO 25 DE XUÑO DE 2015. 2. DACIÓN DE CONTA DA COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS. -------------------- PARTE RESOLUTIVA -------------------- 3.

27/07/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario de 26 de outubro de 2015

ORDE DO DÍA: 1.- ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE SETEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA 2.- MOCIÓN, INSTADA POLA CIG, SOBRE PROPOSICIÓN DE LEI, POR INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR, DE MEDIDAS PARA GARANTIR A ENERXÍA COMO SERVIZO PÚBLICO E CONTRA A POBREZA ENERXÉTICA. 3.- EXPEDIENTE DE ORDENANZAS DE INGRESOS PARA 2016: ESTABLECEMENTO E MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCAIS.

26/10/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 23 de novembro de 2015

ORDE DO DÍA ------------------ Designación mediante sorteo dos compoñentes (Titulares e suplentes) das mesas das eleccións xerais de 2015

23/11/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario de 28 de setembro de 2015

ORDE DO DÍA: 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 27 de xullo de 2015. 2. Corrección do acordo do pleno anterior sobre custos e retribución pola e.t.a.p. de Ribas Altas. PARTE RESOLUTIVA: 3. CONTA XERAL DE 2014. CONCELLO E INSTITUTO MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIA. 4.

28/09/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 9 de decembro de 2015

ORDE DO DÍA: ------------------- 1. Actas anteriores, correspondentes ás seguintes sesións: ordinaria do 26 de outubro de 2015 e extraordinaria do 23 de novembro de 2015. PARTE RESOLUTIVA: 2.

09/12/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Extraordinario 17 de decembro de 2015

ORDE DO DÍA: Punto único.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS PRESENTADAS RESPECTO AO EXPEDIENTE DE ORDENANZAS DE INGRESOS PARA 2016 E APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE

17/12/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 28 de decembro de 2015

ORDE DO DÍA: 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES ÁS SEGUINTES SESIÓNS: ORDINARIA DO 9 DE DECEMBRO DE 2015 E EXTRAORDINARIA DO 17 DE DECEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA: 2.

28/12/2015 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 1 de febrero de 2016

ORDE DO DÍA ------------------ 1. ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á SESIÓN ORDINARIA DO 28 DE DECEMBRO DE 2015. PARTE RESOLUTIVA -------------------------- 2. CATÁLOGO DE POSTO DE SEGUNDA ACTIVIDADE PARA INSPECTOR DA POLICÍA LOCAL. 3. MODIFICACIÓN DO ACORDO SOBRE O PERSOAL EVENTUAL.

01/02/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 4 de abril de 2016

ORDE DO DÍA: ------------------- 1. Acta anterior, correspondente á sesión ordinaria do 29 de febreiro de 2016. --------------------- Parte resolutiva --------------------- 2. Denominación de vías públicas. 3. Proposta da alcaldía sobre mantemento de servizos na Comisaría de Policía de Monforte de Lemos. 4.

04/04/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones
Pleno Ordinario 30 de maio de 2016

ORDE DO DÍA: ************ 1. ACTAS ANTERIORES, CORRESPONDENTES Á SESIÓN ORDINARIA DO 25 DE ABRIL DE 2016 E Á EXTRAORDINARIA DO 2 DE MAIO DE 2016. **************** PARTE RESOLUTIVA **************** 2.

30/05/2016 Plenos, Impresos, Documentos y Pregones