OMIC

OMIC

OMIC

 

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR (OMIC)

Casitas da Compañía - Campo da Compañía, s/n - 27400. Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 875 126

Contacto mail: consumo@concellodemonforte.com

Horario: Luns a Venres de 08:00 h a 15:00 horas

A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) é un departamento do Concello que ten como misión principal, protexer e defender os dereitos d@s cidadáns en materia de consumo, e faino con:

  • A información e orientación aos consumidores e usuarios.
  • A tramitación de reclamacións e denuncias que se presenten en materia de consumo.
  • A mediación nos conflitos que poidan xurdir como consecuencia das reclamacións presentadas.

Máis información aquí