Calendario fiscal

Calendario fiscal

 

Calendario Fiscal 2024

 

IMPOSTOS
Descrición do imposto

Desde

Ata
IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) 12/04/2024 12/06/2024
IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) 16/08/2024 16/10/2024
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) 05/08/2024 07/10/2024
TAXAS
Descrición da taxa Desde Ata
RECOLLIDA DE LIXO
Período 6º bimestre 2023 26/02/2024 26/04/2024
1º bimestre 2024 26/04/2024 26/06/2024
2º bimestre 2024 26/06/2024 26/08/2024
3º bimestre 2024 26/08/2024 28/10/2024
4º bimestre 2024 25/10/2024 26/12/2024
5º bimestre 2024 26/12/2024 26/02/2025
  6º bimestre 2024 26/02/2025 28/04/2025
PRESTACIÓN DO SERVIZO ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Período 2ª fracción curso 2023-2024 07/03/2024 07/05/2024
1ª fracción curso 2024-2025 23/10/2024 23/12/2024
TAXA DE AGUA E REDE DE SUMIDOIROS

Periodo

6º bimestre 2023 30/12/2023 28/02/2024
1º bimestre 2024 01/03/2024 03/05/2024
2º bimestre 2024 29/04/2024 01/07/2024
3º bimestre 2024 01/07/2024 02/09/2024
4º bimestre 2024 02/09/2024 04/11/2024
5º bimestre 2024 06/11/2024 07/01/2025
6º bimestre 2018 30/12/2024 28/02/2025
RESTO DE TAXAS 20/09/2024 20/11/2024