Locais de ensaio

Locais de ensaio

 

LOCAIS DE ENSAIO

Edificio Multiusos (Rolda María Emilia Casas Baamonde, s/n).grupo de música

O Concello pon a disposición dos grupos musicais do municipio locais acondicionados para que poidan ensaiar. Estes locais están encadrados na Rede Galega de Locais de Ensaio.

"Deixa o local como quererías atopalo". É tarefa de todos contribuír a que os locais e os materiais neles contidos estean sempre en perfecto estado de uso. O Concello ten dispostas unhas Normas de Uso dos Locais de Ensaio, que podes consultar aquí.    normas para uso locais ensaio

Solicitude de uso de locais de ensaio   Solicitude para uso de locais de ensaio

Solicitude de inscripción no Censo Municipal de Grupos Musicais   Solicitude para inscribirse no censo de grupos musicais