Oficina de rehabilitación

A Oficina Municipal de Rehabilitación de Monforte de Lemos é froito do convenio co I.G.V.S. (Instituto Galego de Vivenda e Solo) asinado en novembro do 2003. No Convenio establécese que a oficina encargarase de asesorar e xestionar as actuacións de rehabilitación en materia de vivenda na Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Monforte de Lemos. Comeza a funcionar o 3 de maio de 2004.
A Oficina xestiónase con persoal da empresa Natalia Díaz López, adxudicataria do concurso e está integrada por:
Unha arquitecta, directora da Oficina
Un arquitecto técnico
Un delineante

 

A oficina encárgase de:

  • Xestión das axudas dentro da zona ARI (Área de Rehabilitación Integral).     Casco Histórico de Monforte
  • Axudas en vivendas: Rehabilitación integral, elementos comúns e habitabilidade.
  • Xestión das axudas dentro do Casco Histórico: Rehabilitación de edificios, vivendas en conxuntos históricos e Axudas xerais de vivendas (antigüidade máis de 15 anos)
  • Trámite dos expedientes a Patrimonio de obras dentro do Casco Histórico.
  • Trámite da documentación necesaria para a obtención da licenza municipal.
  • Trámite da documentación necesaria para a obtención das axudas (Instituto Galego de Vivenda e Solo).
  • Redacción da documentación técnica necesaria.
  • Elaboración de orzamentos de rehabilitación (obras menores).
  • Seguimento e asesoramento técnico nas obras de rehabilitación.
  • Información doutras axudas á vivenda (rural, infravivenda,.....) ...e TODO o relacionado con obras e intervencións dentro do Casco Histórico.

 

CONSULTA O PLANO DA ARI (Área de Rehabilitación Integral) do Concello de Monforte de Lemos.

As zonas están marcadas do seguinte modo:

Perímetro VERDE:  Zona Histórico-Artística

Sombreado AMARELO:  Zona ARI (Área de Rehabilitación Integral)

Perímetro MORADO:  Zonas de Respecto (Ramberde, Carude, Praza do Piñeiro, Ribeira do Río Cabe)

 Plano Zona ARI