Conservatorio Municipal

Conservatorio Municipal

 

Conservatorio municipal

 

Edificio Multiusos Concello de Monforte

Ronda María Emilia Casas Baamonde, s/n 27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Teléfono: 982 403 893

Contacto mail: conservatorio@concellodemonforte.com

Desde o ano 2000 o Concello de Monforte ofrece a posibilidade de cursar estudos de música no Conservatorio Municipal “Mestre Ibáñez”: piano, violín, viola, guitarra, clarinete, frauta,  saxofón, trompa, trompeta, trombón, tuba, percusión (batería), linguaxe musical, educación vocal…