Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Selección urgente como personal laboral temporal de psiquiatra/médico para la Unidad de Drogodependencias de Monforte

Selección urgente como personal laboral temporal de psiquiatra/médico para la Unidad de Drogodependencias de Monforte

30/06/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección urxente como persoal laboral temporal de psiquiatra/médico para a Unidade de Drogodependencias de Monforte

Selección urxente como persoal laboral temporal de psiquiatra/médico para a Unidade de Drogodependencias de Monforte

30/06/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo, por promoción interna, dun/dunha Inspector/a de Policía Local, escala executiva Grupo A2

Proceso Selectivo, por promoción interna, dun/dunha Inspector/a de Policía Local, escala executiva Grupo A2

09/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo, por promoción interna, de un/de una Inspector/a de Policía Local, escala ejecutiva Grupo A2

Proceso Selectivo, por promoción interna, de un/de una Inspector/a de Policía Local, escala ejecutiva Grupo A2

09/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo Urxente de 3 Peóns de Medio Ambiente, como Persoal Laboral Temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o Fomento do Emprego no Medio Rural (APROL RURAL)

Proceso Selectivo Urxente de 3 Peóns de Medio Ambiente, como Persoal Laboral Temporal, no marco da subvención concedida a este Concello para o Fomento do Emprego no Medio Rural (APROL RURAL)

12/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo Urgente de 3 Peones de Medio Ambiente, como Personal Laboral Temporal, en el marco de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el Fomento del Empleo en el Medio Rural (APROL RURAL)

Proceso Selectivo Urgente de 3 Peones de Medio Ambiente, como Personal Laboral Temporal, en el marco de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el Fomento del Empleo en el Medio Rural (APROL RURAL)

12/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Ampliación Lista de espera para la cobertura como personal laboral temporal de las vacantes y ausencias de la enfermera del Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

Ampliación Lista de espera para la cobertura como personal laboral temporal de las vacantes y ausencias de la enfermera del Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

13/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Ampliación Lista de agarda para a cobertura como persoal laboral temporal das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

Ampliación Lista de agarda para a cobertura como persoal laboral temporal das vacantes e ausencias da enfermeira do Instituto Municipal de Drogodependencias de Monforte

13/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección e Contratación Temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 12 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

23/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección y Contratación Temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES Al AMPARO DE LA ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 2021 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL

23/07/2021 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones