Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
OPERARIO Servizo de deportes 1 Praza Oposición Persoal laboral temporal

Selección dun operario/a servizos varios adscrito/a ao servizo de deportes, persoal laboral temporal ó 100% da xornada baixo a modalidade de contrato interino ata cobertura de vacante mediante oposición libre

09/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
OPERARIO Servicio de deportes 1 Plaza Oposición Personal laboral temporal

Selección de un operario/a servicios varios adscrito/a al servicio de deportes, personal laboral temporal al 100% de la jornada bajo la modalidad de contrato interino hasta cobertura de vacante mediante oposición libre

09/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
XEFE Atención Cidadá 1 Praza Concurso-Oposición Funcionario de Carreira (Promoción Interna)

1 Praza de Xefe/a de Unidade de Atención Cidadá Funcionario de carreira promoción interna

18/05/2023 Resultado Proceso Selectivo

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
JEFE Atención Cidadana 1 Plaza Concurso-Oposición Funcionario de Carrera (Promoción Interna)

1 Plaza de Jefe/a de Unidad de Atención Ciudadana Funcionario de carrera promoción interna

18/05/2023 Resultado Proceso Selectivo

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
ADMINISTRATIVO 1 Praza Concurso-Oposición Persoal Laboral (Promoción interna)

1 Praza de Administrativo Persoal Laboral Promoción interna

25/05/2023 Lista de admitidos, tribunal e convocatoria o primeiro exercicio

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
ADMINISTRATIVO 1 Plaza Concurso-Oposición Personal Laboral (Promoción interna)

1 Plaza de Administrativo Personal Laboral Promoción interna

25/05/2023 Lista de admitidos, tribunal y convocatoria al primer ejercicio

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
TÉCNICO Unidade Técnica de Intervención 1 Praza Concurso-Oposición Funcionario/a de carreira (Promoción Interna)

1 Praza de Técnico/a de Unidade Técnica de Intervención, Funcionario/a Promoción Interna

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
TÉCNICO Unidad Técnica de Intervención 1 Plaza Concurso-Oposición Funcionario/a de carrera (Promoción Interna)

1 Plaza de Técnico/a de la Unidad Técnica de Intervención, Funcionario/a Promoción Interna

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
TÉCNICO MEDIO Cultura 1 Praza Concurso-Oposición Persoal Laboral (Promoción Interna)

1 Praza de Técnico Medio Unidade de Cultura, Persoal Laboral promoción interna

25/05/2023 Lista de admitidos, tribunal e convocatoria primeiro exercicio

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
TÉCNICO MEDIO Cultura 1 Plaza Concurso-Oposición Personal Laboral (Promoción Interna)

1 Plaza de Técnico Medio Unidad de Cultura, Personal Laboral promoción interna

25/05/2023 Lista de admitidos, tribunal y convocatoria primer ejercicio

14/03/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones