Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Selección e contratación de traballadores en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES Ó ABEIRO DA ORDE DO 9 DE XANERIO  DE 2023 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, E SE APROBA A CONVOCATORIA PARA O ANO 2023

05/05/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Selección y contratación de trabajadores en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de RISGA

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES AL AMPARO DE LA ORDEN DEL 9 DE ENERO DE 2023 POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DE RISGA, Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA EL

05/05/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Procedemento de selección provisión, mediante concurso de méritos de diversos postos de traballo do Concello de Monforte de Lemos

Procedemento de selección provisión, mediante concurso de méritos de diversos postos de traballo do Concello de Monforte de Lemos

11/05/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Procedimiento de selección provisión, mediante concurso de méritos de diversos puestos de trabajo del Ayuntamiento de Monforte de Lemos

Procedimiento de selección provisión, mediante concurso de méritos de diversos puestos de trabajo del Ayuntamiento de Monforte de Lemos

11/05/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
EDUCADOR/A Social 1 Praza Oposición Persoal Laboral Temporal

Proceso Selectivo de Educador/a Social

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
EDUCADOR/A Social 1 Plaza Oposición Personal Laboral Temporal

Proceso Selectivo de Educador/a Social

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
AUXILIAR Policía Local 6 Prazas Oposición Persoal Laboral Temporal

Proceso Selectivo 6 Auxiliares de Policía Local

05/07/2023 Publicación resultado proceso selectivo

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
AUXILIAR Policía Local 6 Plazas Oposición Personal Laboral Temporal

Proceso Selectivo 6 Auxiliares de Policía Local

05/07/2023 Publicación resultado proceso selectivo

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo Sistema de Mobilidade de Postos Vacantes no Corpo da Policía Local de Monforte

Proceso Selectivo Sistema de Mobilidade de Postos Vacantes no Corpo da Policía Local de Monforte

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Proceso Selectivo Sistema de Movilidad de Puestos Vacantes en el Cuerpo de la Policía Local de Monforte

Proceso Selectivo Sistema de Movilidad de Puestos Vacantes en el Cuerpo de la Policía Local de Monforte

05/06/2023 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones