Histórico

Insertar las palabras para la búsqueda
Fecha inicial
Fecha final
Título Contenido Fecha de creación Tipo de contenido
Mañana sábado 17 de septiembre tendrá lugar el concierto de Rocío Caamaño en la plaza de España

16/09/2022 Noticias y agenda
Lista de Agarda Vacantes ou Ausencias posto nas distintas especialidades do Conservatorio

Lista de Agarda Vacantes ou Ausencias posto nas distintas especialidades do Conservatorio

14/02//2023  Resultados saxo e guitarra

16/09/2022 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
Lista de Espera Vacantes o Ausencias puesto en las distintas especialidades del Conservatorio

Lista de Espera Vacantes o Ausencias puesto en las distintas especialidades del Conservatorio

16/09/2022 Ayudas, Perfil del contratante, Procesos selectivos y Subvenciones
O Alcalde informa da renovación de todo o material de xogo da Gardería Municipal

Monforte de Lemos, 19 de setembro de 2022.

19/09/2022 Noticias y agenda
O Concello informa dun corte no subministro da auga na rúa Vivendas Caixa de Aforros por obras de mellora na acometida, este mércores 21 de setembro

Monforte de Lemos, 20 de setembro de 2022. O Concello de Monforte informa que este mércores 21 de setembro levarase a cabo un corte no subministro de auga na rúa Vivendas Caixa de Aforros, para levar a cabo obras cuxo obxectivo é levar a cabo unha mellora na rede de abastecemento municipal en dita zona.

19/09/2022 Noticias y agenda
El Alcalde informa de la renovación de todo el material de juego de la Guardería Municipal

19/09/2022 Noticias y agenda
El Ayuntamiento informa de un corte en el suministro del agua en la calle Viviendas Caja de Ahorros por obras de mejora en la acometida, este miércoles 21 de septiembre

Monforte de Lemos, 19 de septiembre de 2022. El Ayuntamiento de Monforte informa que este miércoles 21 de septiembre se llevará a cabo un corte en el suministro de agua en la calle Viviendas Caja de Ahorros, para llevar a cabo obras cuyo objetivo es mejorar la red de abastecimiento municipal en dicha zona.

19/09/2022 Noticias y agenda
O Concello gaña o preito sobre o regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monforte

Monforte de Lemos, 20 de setembro de 2022. O Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, informa dunha nova sentenza favorable ó Concello monfortino, esta vez en relación co regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monforte, aprobado polo Pleno municipal o 27 de xullo de 2020.

20/09/2022 Noticias y agenda
O Concello informa do dispositivo de seguridade da romaría do San Mateo

Monforte de Lemos, 20 de setembro de 2022. O Concello de Monforte, informa sobre a  organización do operativo de seguridade para o día de San Mateo, que se celebra este mércores, 21 de setembro.

20/09/2022 Noticias y agenda
El Ayuntamiento gana el pleito sobre el reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monforte

Monforte de Lemos, 20 de septiembre de 2022. El Alcalde de Monforte, José Tomé Roca, informa de una nueva sentencia favorable al Ayuntamiento monfortino, esta vez en relación con el reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monforte, aprobado por el Pleno municipal el 27 de julio de 2020.

20/09/2022 Noticias y agenda