Tres axentes de Policía Local (Funcionarios de carreira)

Tres axentes de Policía Local (Funcionarios de carreira)

12/03/2021 Desestimar solicitude devolución Diana Lorenzo Redondo

12/03/2021 Desestimar solicitude devolución David Pena Silva

08/03/2021 Resultado Proceso Selectivo

05/03/2021 Denegar devolución taxa Brais Castro Gómez

05/03/2021 Nomeamento de asesores

05/03/2021 Corrección horario probas físicas

04/03/2021 Resultado proba de coñecementos, Desestimación alegación pregunta 74E, Convocatoria segundo e terceiro exercicio

26/02/2021 Plantilla respostas

26/02/2021 Nota presentación alegacións

24/02/2021 Desestimación recurso de reposición de Dona Yaiza Leiro Cambeses

23/02/2021 Desestimación recurso Ernesto Calvo Cristobo e Sergio Iglesias Blanco

22/02/2021 Desestimación Solicitude cambio de data Cela López Juan José

19/02/2021 Denegación devolución taxa Alejandro Luis Casar Folgar

19/02/2021 Desestimación recurso Antonio Carbajo Hernández

19/02/2021 Denegación devolución taxa Marta López Sánchez

19/02/2021 Corrección erros decreto 208

19/02/2021 Desestimación solicitudes cambio de data varios aspirantes

19/02/2021 Desestimación Recursos Reposición varios aspirantes

19/02/2021 Desestimación Recurso Marcos Cendón Domínguez

19/02/2021 Denegación devolución taxa Javier María Vidal Paredes

15/02/2021 Corrección de Erro

09/02/2021 Lista definitiva de Admitidos e Excluídos, Nomeamento do tribunal e Convocatoria do primeiro exercicio

27/01/2021 Resolución incluíndo 2 aspirantes máis na lista provisional

16/01/2021 Nota para facilitar a subsanación

15/01/2021 Resolución lista provisional de admitidos e excluídos

15/01/2021 Anuncio BOP lista provisional de admitidos e excluídos

04/11/2020  Nota aclaratoria certificado médico

03/11/2020 Modelo Declaracións Xuradas requisitos f) e g)

03/11/2020 Instancia solicitude participación

31/10/2020 Publicación no BOE

22/10/2020 Publicación bases e convocatoria no BOP