Covocatoria para a Selección de catro Auxiliares de Policía Local como Persoal Laboral Temporal