Proceso Selectivo como Funcionario, por turno de promoción interna, dun oficial de Policía Local, escala básica da Policía local, Grupo C1