Proceso Selectivo de Técnico/a de Informática, Grupo B, en réxime de interinidade