2 Prazas de Axentes de Policía Local, Funcionarios por quenda libre