Convocatoria de Procedemento de Selección polo Sistema de Concurso Oposición para a provisión con carácter de urxencia de Dous Auxiliares Administrativos Programa de Fomento do Emprego 2019 da Excelentísima Deputación de Lugo

CONVOCATORIA DE PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DE DOUS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2019 DA EXCELENTÍSIMA DEPUTACIÓN DE LUGO

16/09/2019  Resultado Selección

11/09/2019  Publicación exame con respostas Resultado 1º exercicio

06/09/2019  Resultado fase de concurso e convocatoria a proba de coñecementos

06/09/2019  Lista definitiva de admitidos e excluídos

28/08/2019  Lista provisional de admitidos e excluídos

28/08/2019  Corrección de erros tribunais

21/08/2019  Tribunais

09/08/2019  Corrección erro BOP

01/08/2019  Aviso urxente Prazo Presentación Solicitude de Participación

31/07/2019  Bases

31/07/2019  BOP